HIPNOZA

 

 

"Hipnoza" - Definicija & Objašnjenje

 

 

 

Koliko ste se puta zapitali: Šta je to hipnoza i čemu ona služi? Da li je uz pomoć hipnoze moguće rešiti neke, naizgled nerešive probleme ili možda čak i bolesti? Kako hipnoza funkcioniše? Ko su ljudi koji se bave hipnozom?

 

U nastavku želim da vam odgovorim na ova pitanja i maksimalno pojasnim kako uz pomoć hipnoze možete ostvariti pozitivne promene koje su vam potrebne.

 

Ali, čekajte... stanimo na sekund!

 

Pre nego što krenem sa objašnjavanjem hipnoze, želeo bih da vas zamolim da na trenutak ostavite po strani sva vaša dosadašnja saznanja, razmišljanja i ideje koje imate o hipnozi. 

 

Ovo kažem zato što je vrlo moguće da ste slušajući raznorazne priče stekli potpuno pogrešnu sliku o hipnozi. Većina ljudi na žalost o hipnozi ''misli'' kao nečemu mističnom, manipulativnom ili kao o setu trikova koji se izvode na pozornici.

 

Takvo mišljenje ih navodi da ostanu ignorantni prema stvarnim mogućnostima hipnoze i time sebe uskraćuju za sve njene beneficije.

 

Da, rekao sam ''beneficije'', jer hipnoza predstavlja osnovnu formu naše interne komunikacije, pa je samim tim prirodna sposobnost svakog čoveka. Ali, ne samo da je to svačija sposobnost, nego je svi mi non-stop koristimo, mada većina ljudi nema blagog pojma o tome šta rade.

 

 

Hipnoza je…

 

Krenimo od definicije Hipnoze po Anglo-Saksonskom zakonu koju i ja primenjujem:

 

Hipnoza je zaobilaženje kritičke osobine svesti i uspostavljanje
pozitivnog selektivnog razmišljanja.

 

 

Vrlo jasno i precizno, zar ne? Ipak, hajde da to još malo pojasnimo:


Kritička Osobina Svesti ogleda se u našoj naizgled "automatskoj potrebi" da kritikujemo i osporavamo sve ono što nije u skladu sa našim današnjim, postojećim znanjem i stavovima. Pri tome, kompletno naše današnje znanje kao i svi naši stavovi o bilo čemu, direktna su posledica našeg životnog iskustva.

 

Precizno rečeno: Koliko god mi pokušavali da dobijemo neki novi i drugačiji odgovor ili rešenje u okviru našeg postojećeg znanja to je prosto nemoguće. To znači da ukoliko želimo da dobijemo neke nove, drugačije odgovore i rešenja, onda nam treba novo i drugačije znanje.

 

U skladu sa tim, onog trenutka, kada se zaobiđe kritička osobina svesti, odnosno naša potreba da kritikujemo i tumačimo, tada smo spremni da upijamo neko novo znanje, koje je u navedenoj definiciji hipnoze nazvano: "selektivno razmišljanje".

 

Kada smo upili i usvojili to novo znanje, tek tada smo sposobni da napravimo nove odgovore i nova rešenja. Vrlo jasno i logično, zar ne?

 

A, sad najvažniji deo: Zaobilazak kritičke osobine svesti dešava se isključivo kao posledica  naše svesne odluke da: Ćutimo, slušamo i izvršavamo sugestije - istog trenutka! Sad znajući sve ovo, jasno vam je da najbrži način za usvajanje novog znanja i stvaranje pozitivnih promena je - Hipnoza! 

 

Za mene kao hipnotizera ovo u suštini znači uspostavljanje komunikacije između svesnog i podsvesnog nivoa uma osobe sa kojom radim. Kakve veze “um” ima sa hipnozom, pitate se vi? Evo kakve:

 

Um se hipotetički posmatrano sastoji iz više nivoa. Prvi je spoljni nivo uma koji nazivamo “svest” i to je nivo uma koji se bavi spoljnim svetom i prima informacije iz njega putem naših pet čula. Taj spoljni, odnosno svesni nivo, okružuje unutrašnji nivo uma koji se naziva “podsvest”. Ovaj nivo uma, odnosno podsvest prima informacije koje stižu iznutra, odnosno iz našeg tela.

 

Zbog ovih tačno određenih uloga, možemo reći da je svest društveni nivo uma, dok je podsvest s druge strane naš privatni, lični nivo, koji se bavi isključivo nama.

 

 

Šta je kritička osobina svesti?

 

Kritička osobina svesti, predstavlja praktičnu demonstraciju našeg postojećeg znanja, koje se ogleda u našem razmišljanju, ponašanju i osećanjima.

 

Naše postojeće, sadašnje znanje nastalo je kao posledica kako našeg učenja, tako i svih naših životnih iskustava. Kritička osobina svesti funkcioniše tako što poredi sve nove informacije, ideje i sugestije koje čujemo od drugih ljudi ili ih pak govorimo sebi sa ovim našim, već postojećim znanjem u vezi tih informacija, ideja ili sugestija. Na osnovu tog poređenja, mi naizgled automatski “osećamo” da li prema prema tim informacijama osećamo neki “unutrašnji” otpor ili ne. U skladu sa tim, svaka nova informacija koja je u harmoniji sa našim postojećim znanjem ne izaziva “otpor” u nama i zato biva odmah prihvaćena, a svaka informacija koja nije u “harmoniji” izaziva otpor, pa je stoga kritikujemo i osporavamo.

 

To znači da ako neka ideja ili sugestija bez obzira koliko nam se svesno sviđala, nije u skladu sa našim već postojećim znanjem (osećanja i uverenja), ona odmah izaziva naš “unutrašnji” otpor, pa samim tim ne prolazi "unutra" i ne deluje na nas. Naš unutrašnji otpor novim informacijama, obično se manifestuje kao “spontana sumnja, nezadovoljstvo ili neka vrsta straha”.

 

Ovo objašnjenje “kritičke osobine svesti” predstavlja ujedno i direktni odgovor na pitanje: “Zašto je toliko teško promeniti bilo koju lošu naviku ili postojeći način razmišljanja”.

 

 

Hipnoza & kritička osobina svesti

 

Onog trenutka, kada se zaobiđe kritička osobina naše svesti, uspostavlja se selektivno razmišljanje i mi smo otvreni za pozitivne ideje i sugestije koje treba da zamene postojeće loše navike i reakcije. Zvuči vrlo jednostavno, zar ne?

 

Ali, da je baš tako jednostavno, onda bi većina Holivudskih bajki o hipnozi bile istinite. Bajke tipa: Hipnotizer može da kontroliše vaš um i može da vam naredi sve što poželi. Zvuči super, ali… da je to istina, onda bih ja mogao da vam garantujem eliminaciju apsolutno svakog vašeg problema u roku od samo jedne seanse, zar ne? Dovoljno bi bilo da zaobiđem kritičku osobinu vaše svesti i sugerišem: “Od sad pa na ubuduće Vi se non-stop osećate sjajno”! I vi se po toj “holivudskoj teoriji” od tog trenutka baš tako i osećate.

 

Međutim istina je malo drugačija. Kad se zaobiđe “kritička osobina svesti” Vi ste i dalje u potpunoj kontroli svega što se dešava sa vama. To znači da u vama i dalje postoje svi oni “uzroci” koji su stvorili problem, zbog kojeg ste došli kod mene. Precizno rečeno, zaobilazak kritičke osobine vaše svesti predstavlja samo prvi korak na putu pozitivne promene. Nama tek tada predstoji pravi rad sa situacijama i osećanjima koja su “uzrok” vašeg sadašnjeg problema.

 

Taj naš rad pokazuje i dokazuje da U HIPNOZI VI NE SPAVATE kao što mnogi ljudi misle. U hipnozi, Vi ste budni, potpuno svesni sebe i svih svojih osećanja mnogo više, nego ikad pre u svom životu. U stvari, za većinu ljudi seansa hipnoze predstavlja njihovo prvo “svesno iskustvo sa sopstvenim osećanjima”. Ta činjenica nas vodi do pojašnjenja svega onoga što se dešava na seansi hipnoze.

 

 

Šta radi hipnotizer & kako hipnotiše ljude?

 

Krenimo redom, koje to moćne alatke hipnotizer koristi, pa je u mogućnosti da tako snažno utiče na ponašanja, reakcije, osećanja i kompletan sistem osobe sa kojom radi? Odgovor glasi:

 

 “Hipnotizer u svom radu, hipnotiše ljude koristeći isključivo - REČI’’.

 

Razmislite sad malo o tome. Hipnotizer hipnotiše ljude - izgovarajući reči. To znači da hipnotizer kao jedinu alatku u svom radu koristi svoj glas. U skladu sa tim hipnoza predstavlja niz izgovorenih reči! Kako je to moguće? Kako to funkcioniše u praksi? Kako obično izgovaranje reči može nekoga hipnotisati?

 

 

Reč po reč i ... Hipnoza!  

 

Da biste u potpunosti razumeli kako hipnoza funkcioniše ispričaću vam priču koju je meni jedne letnje večeri ispričao moj prijatelj Aca. Tom svojom pričom on mi je opisao njegovo iskustvo sa čitanjem. Evo šta je rekao:

 

“Kad god počnem da čitam tekst, ja odmah primetim neke vrlo određene stvari. Recimo sad, dok lagano čitam ovaj tekst, ja prvo primetim boju i oblik slova. Kako postajem svestan toga, odjednom primetim kontrast koji stvara belina podloge na kojoj su ove reči ispisane... tamna boja slova i taj kontrast beline ... tamno i svetlo .... tamno i svetlo ....”

 

 A, onda primetim da osećam kako dišem. Osećam lagano dizanje i spuštanje mojih grudi sa svakim novim udisajem. Udisaj i moje grudi se dižu, izdisaj i moje grudi se spuštaju... i dok se sve to dešava ja primećujem kako u mojim grudima osećam da se pojavljuje neka prijatna toplina... disanje i toplina ... disanje i toplina

 

Sa svakim novim udisajem, dizanjem i spuštanjem grudi, ja osećam toplinu i ta toplina kao da se lagano širi sve više i sve prijatnije... I sve to sad, stvara vrlo neobičan osećaj u mojoj glavi.... U glavi ja osećam nekakvu lakoću i opuštenost. Sa svakim novim izdisajem osećam se sve opuštenije i lakše ... osećam lakoću i opuštenost ...  osećam opuštenost i lakoću ...''

 

Stop!!!

 

Kako ste doživeli moje reči dok ste ih čitali? Šta ste to u sebi osetili i primetili? Iako nisam pored vas siguran sam da ste čitajući "moje reči" počeli da doživljavate i osećate senzacije o kojima sam pisao.

 

Prvo ste primetili tamnoću slova, a onda belinu podloge na kojoj su ispisana. Sigurno taj  kontrast primećujete i sad. Primetili ste dizanje i spuštanje vaših grudi sa svakim novim udisajem, pa onda dolazi ta toplina u grudima. Toplina koja stvara tu prijatnu opuštenost i .... udisaj toplina, izdisaj opuštenost i lakoća ...  Stop!

 

 Da li znate šta vam se dogodilo dok ste čitali?

 

 Dogodila vam se "Hipnoza''.

 

 Kako je to moguće?

 

 

Kako nam se dešava hipnoza?

 

Evo kako: "Jedini način da shvatimo ono što čitamo ili slušamo je da te reči prvo doživimo i osetimo u sebi''. To je prirodni proces kojim naš um obrađuje reči teksta ili govora i tako "pronalazi smisao'' u njima. Vrlo logično, zar ne?

 

Potpuno spontano i bez ikakvog svesnog napora, vi ste počeli da osećate ono što sam ja napisao (sugerisao), zato što je to bio jedini način kojim ste ''Vi u sebi za sebe'' mogli razumeti reči moga teksta. Taj prirodni proces osećanja i razumevanja informacija u ovom slučaju reči teksta je ono što se zove "hipnoza''.

 

Znači, hipnoza je proces našeg svesnog fokusiranja na reči, koje čine sugestiju (u ovom slučaju tekst) pri čemu se automatski okrećemo unutar sebe i pristupamo svojoj internoj (podsvesnoj) bazi podataka sa ciljem da nađemo "naše" značenje tih reči, odnosno informacija.

 

Jednostavnije rečeno, "hipnoza'' je premeštanje našeg fokusa "sa spolja na unutra" sa ciljem razumevanja primljene informacije. Primljene informacije (reči, slike, zvuci, itd.) automatski nas šalju ''unutra'' u našu internu biblioteku pojmova i referenci koju smo gradili godinama i gde smo izvršili kodiranje njihovog značenja putem naših osećanja, iskustava, uverenja, itd.

 

 

Hipnoza & Trans

 

Vratimo se sad na "alatku" koju Hipnotizer koristi u svom radu. Hipnotizer hipnotiše izgovarajući reči, tako što njegove reči automatski podstiču um osobe kojoj se obraća "da se okrene unutar sebe" i pronađe značenje njegovih reči. To naše okretanje "na unutra", predstavlja naše potpuno fokusiranje na senzacije, osećanja i dešavanja koja se odvijaju u nama, a ne van nas. Takvo naše fokusiranje "na unutra" naziva se trans. Šta je sad taj trans, pitate se vi?

 

Transom nazivamo sve one trenutke kada osoba baveći se svojim "unutrašnjim dešavanjima" ne pridaje važnost spoljnom svetu, nego je duboko fokusirana i skoncentrisana na dešavanja unutar sebe.

 

Stanje transa dešava se svima od nas mnogo puta u toku dana, ali tome niko od nas ne pridaje neki poseban značaj. To stanje nam deluje kao da smo na trenutak negde odlutali (maštamo, računamo, sećamo se, itd.), a onda nas neko oslovi ili pozove i mi smo opet potpuno fokusirani na ''realnost'' i spoljašnja dešavanja.

 

Taj i takav trenutak "odsutnosti" nama deluje kao potpuno normalna i spontana pojava, zar ne? Zbog ove, u svačijem životu, stalne i spontane pojave, najbolje bi bilo da prvo razjasnimo funkciju "transa'' u našem životu.

 

Trans predstavlja "tranziciju ili prelazak'' sa jednog izvora informacija na drugi, pri čemu se i dalje zadržavaju sve funkcije normalnog budnog stanja. Vrlo jasno, zar ne? Za one kojima nije, evo malo praktičnijeg objašnjenja: 

 

Kada se osoba zamisli i krene na neko svoje unutrašnje istraživanje (prateći tok svojih misli ili sugestija) ona prosto "odluta" van spoljnog sveta i zaroni duboko unutar sebe. Ta osoba tada u tom svom ''oživljvanju'' nekog događaja ili ideje o kojoj razmišlja, ostaje potpuno budna i ima potpunu kontrolu nad sobom i svim svojim čulima, bez obzira što posmatraču sa strane deluje totalno "odsutna", odnosno kao da je u "transu".

 

 

Hipnotički trans…

 

Kad je hipnoza u pitanju, da bi neku osobu doveo u stanje transa, hipnotizer koristi gore pomenuti prirodni "tranzicioni proces" koji se automatski dešava svaki put kada "um" slušaoca potraži značenje reči koje sluša. Ovo znači da se fokus slušaoca uvek i neizbežno "okreće na unutra" tražeći sačuvane informacije (osećanja i iskustva) da bi "u sebi za sebe" pronašao smisao reči koje sluša.

 

Upravo zbog ove zakonitosti našeg uma, hipnoza kao "forma komunikacije" nikada nije u suprotnosti sa našom svešću, raciom i logikom, nego ih naprotiv maksimalno koristi. Osoba u hipnozi je uvek svesna i savršeno budna, ali potpuno okrenuta samoj sebi i maksimalno fokusirana na dešavanja u svom "unutrašnjem svetu", poput osećanja, uverenja, memorija ili tumačenja.

 

U skladu sa tim sledeći deo objašnjenja hipnoze glasi: Hipnotizer koristeći sugestije izaziva stanje transa (zaobilazi kritičku osobinu svesti), pružajući na taj način osobi sa kojom radi priliku da istovremeno, potpuno efikasno funkcioniše na svim nivoima svog uma, kako svesnom tako i podsvesnom. Drugim rečima, hipnoza jeste "jezik komunikacije" između naše "svesti" koja se bavi spoljnim dešavanjima putem naših čula i naše "podsvesti" koja se bavi našim unutrašnjim dešavanjima putem naših telesnih senzacija i osećanja.

 

Hipnozom izazvan trans predstavlja naše "svesno izabrano, fokusirano stanje" koje nam omogućava da brzo i lako prihvatimo nove ideje i koncepte. U skladu sa tim, osoba koja je u stanju hipnotičkog transa, nalazi se u najprijemčivijem mogućem stanju, odnosno raspoloženju, spremna za učenje i upijanje nekog novog znanja.

 

Holivudske "bajke" propagiraju neistinu da u hipnotičkom transu vi nemate predstavu o tome šta se dešava sa vama. Kakva maštovitost. Međutim većina ljudi nemajući nikakve druge informacije o hipnozi i transu,  jednostavno poveruju u to.

 

Zbog toga se dešava da mnogi ljudi koji prvi put dođu na seansu hipnoze, na kraju seanse pomisle da nisu ni bili u hipnozi, a isključivo iz razloga što im je stanje transa savršeno poznato i ''normalno''. Ti ljudi obično kažu nešto poput: "Ja mislim da nisam bio u ''dubokoj hipnozi'', zato što nisam spavao i sećam se svega što smo radili'', ili: "Pa ja sam u svakom trenutku seanse imao osećaj potpune kontrole nad svojim telom i svim dešavanjima''.

 

Šta nam to govori? Hipnoza je potpuno prirodni proces koji nam nikada ne oduzima kontrolu nad našim čulima, naprotiv hipnoza uvek pojačava ''naš osećaj kontrole'' nad svim našim sposobnostima.

 

 

Koliko ste često u transu?

 

Dakle, hipnoza je prirodni proces tranzicije (premeštanja) fokusa naše svesnosti sa jednog izvora informacija na drugi, koji se svakome od nas dešava nebrojeno puta svakoga dana. Svaki put kada naša svesnost spontano premesti pažnju sa spoljnih čula (ono što vidimo, čujemo ili osećamo) i potraži informaciju ili objašnjenje u nama, mi se automatski prebacujemo u našu unutrašnju svesnost, odnosno u stanje transa. Najčešći primeri toga su: učenje, slušanje govornika, duboko razmišljanje, opisivanje prošlih događaja, gledanje tv programa, meditiranje, sanjarenje, itd.

 

Hej, pa mi to radimo skoro non-stop, zar ne? Zar je to trans?

 

Da, to je trans! Kad malo bolje razmislimo o tome, sad shvatamo da svi mi ulazimo i izlazimo iz transa mnogo puta u toku "svakog minuta". Ta naša prirodna sposobnost da izuzetno brzo uđemo i izađemo iz transa (premestimo naš fokus), prosto rečeno - čuva nas da ne poludimo. Evo dokaza:

 

Naša svest u svakom trenutku prima informacije sa svih pet čula: vid, sluh, ukus, miris i dodir. Ako ne bismo imali sposobnost transa, odnosno fokusiranja na samo jedan izvor informacija, mi bismo videli svaki detalj, čuli svaku reč i osetili svaki podsticaj oko nas u istom trenutku!

 

Pokušajte to da uradite, sad.

 

Rezultat je totalni haos u glavi i telu – čisto ludilo, zar ne?

 

Uprkos ovoj, savršeno jasnoj demonstraciji stalnog prisustva transa u našem životu, većina ljudi nikada nije ni pomislila, a kamoli prepoznala i označila većinu naših mentalnih aktivnosti kao "hipnotičko stanje". Drugim rečima, hipnoza je sastavni deo našeg života, odnosno naše prirodno stanje, a ako mi ne verujete… pokušajte ponovo eksperiment od malopre.
 

Da li je svaka hipnoza ista? Postoji mnogo tehnika Hipnoze i one su iste u kontekstu potrebe pristupanja podsvesti sa ciljem stvaranja pozitivnih promena. Ovde ćemo pogledati dve osnovne tehnike hipnoze koje se danas najčešće primenjuju.
 

 


Tradicionalna Hipnoza


Tradicionalna hipnoza ili "Hipnoza Direktne Sugestije" najpoznatija je tehnika hipnoze. Hipnoza direktne sugestije odvija se tako što hipnotizer vodi klijenta kroz proces mentalnog i fizičkog opuštanja do stanja maksimalne fizičke i mentalne relaksacije sa ciljem zaobilaska "kritičke osobine svesti". Hipnotizer potom izgovara precizno formulisane sugestije sa namerom da pokrene neophodne promene koje osoba želi. Ovo je pomalo spor i zastareo način, ali ga mnogi i dalje koriste (naročito psiholozi) jer daje solidne rezultate kod nekih blažih problemima.


Iako je hipnoza "direktne sugestije" najviše zastupljena, to nikako ne znači da je i najefikasnija. U najvećem broju slučajeva uzroci problema zbog kojih ljudi dolaze na hipnozu vrlo su nejasni i slojevito naslagani duboko u njihovoj podsvesti. Kod ovako ozbiljnih problema hipnoza "direktne sugestije" daje samo kratkotrajne efekte. U takvim slučajevima uzroci problema moraju prvo biti otkriveni, potom oživljeni i na kraju emotivno ispražnjeni. Tek pošto se ovo uradi može se očekivati pozitivna promena. Upravo zbog toga prelazimo na objašnjenje jedne druge metode hipnoze, koja se naziva:

 

 


Regresivna Hipnoza


Za svakoga ko želi da reši ozbiljne probleme i unapredi kvalitet svog života, "regresivna  hipnoza" će biti fascinantno otkriće. Regresivna hipnoza je dublja forma hipnoze koja čudesno menja ljudske sudbine. Nakon mnogo godina praktične primene "regresivne hipnoze" samo jedan zaključak mi se nameće:

 

"Regresivna Hipnoza je metoda koja svakom čoveku može doneti emotivno i telesno olakšanje bez obzira na naziv ili naizgled enormnu veličinu problema koji ga muči".


Razlog ovako izvanrednih rezultata leži u tome što regresivna hipnoza svakoj osobi pruža unikatnu priliku da oslobodi svoja potisnuta, nagomilana osećanja, tamo gde su ona i nastala, a to su situacije iz prošlosti i na taj način vrati svoju unutrašnju harmoniju. Naša potisnuta negativna osećanja, uvek su pravi uzrok naših problema. Uz pomoć regresivne hipnoze može se otkriti šta se desilo pre dugo, dugo vremena i što je još važnije promeniti uticaj tih događaja na sadašnji život.

 

Uostalom pogledajte snimak:

 

 

 

 

Čini mi se da ono staro kazivanje: "Istina oslobađa" nigde toliko ne važi, kao što važi u regresivnoj hipnozi.


Savremena medicina, psihologija i psihijatrija rešavanju svakog problema prilaze sa premise "aktuelnih-sada vidljivih simptoma", pa se bave isključivo njima. Takav pristup predstavlja interventni pristup bez ikakvog dubokog upuštanja u otkrivanje i neutralisanje pravih uzroka tih sadašnjih, vidljivih simptoma.


Hipnoza pak sa druge strane ima holistički pristup čoveku i njegovim problemima pa u skladu sa tim "sadašnja vidljiva manifestacija nekog problema" predstavlja samo početni korak u otkrivanju i rešavanju pravih uzroka.


Nauka je dokazala da se u procesu razvoja svakog čoveka, prvo razvija sposobnost osećanja telesnih senzacija, odnosno osećanja, a tek potom se razvijaju svesne analitičke sposobnosti. Sva naša životna iskustva generišu osećanja. Generisana osećanja stvaraju naše stavove o situcijama kroz koje prolazimo.

 

U sadašnjem trenutku svog života, svako od nas predstavlja zbir svih svojih prošlih iskustava. Samim tim, način na koji emotivno doživljavamo našu prošlost, direktno utiče na definisanje naše sadašnjosti. Kada se uz pomoć regresivne hipnoze okrenemo svom unutrašnjem Ja, možemo otkriti prave uzroke neprijatnih osećanja koja danas osećamo, a direktna su posledica naših prošlih iskustava. Radeći na ovaj način, dobijamo priliku da napokon razumemo šta je to u nama što pokreće naše sadašnje programe ponašanja i razmišljanja.

 

Metoda “regresivne hipnoze’’, omogućava da uspostavimo kontakt sa svojom podsvešću putem naših osećanja, zato što su osećanja “faktor” koji povezuje sve nivoe uma. Kada se fokusiramo na svoja osećanja, u tim trenucima mi spontano prosto isključujemo “kritičku osobinu” naše svesti. To se dešava zato što fokusiranjem na svoja osećanja, direktno se povezujemo sa svojim “unutrašnjim-podsvesnim” umom i to je ono što nam omogućava da bez ikakvog svesnog napora “emotivno oživimo” prošle situacije, koje skrivaju prave uzroke naših problema.

 

 

 

 

Paukova mreža predstavlja “Problem i njegove manifestacije’’

 

 

Uklonite uzrok i problem nestaje


Regresivna hipnoza ljudima poznata kao Hipnoterapija predstavlja jedinstvenu metodu rada pomoću koje se otkriva i eliminiše inicijalne uzroke problema. Eliminacijom inicijalnih uzroka, automatski nestaju i manifestacije tog problema. Ova činjenica potpuno odvaja regresivnu hipnozu od svih ostalih pristupa i metoda koji se koriste u potrazi za rešenjem problema.


Kao što je prikazano na gornjoj slici, manifestacije problema koji sada osećate, počeo je nekada davno od jedne situacije (sredina mreže), a onda se vremenom i novim situacijama razvijao i širio "bukvalno na sve aspekte" vašeg života. Danas je taj, nekada davno minorni problem, raširen i predstavljen čitavim nizom manifestacija koje "svesno posmatrano" (krajnji kvadrati mreže) deluju kao potpuno nezavisni problemi. Ta inicijalna situacija u vašem životu desila se toliko davno da je prosto zaboravljena ili deluje totalno nevažna u odnosu na veličinu "sadašnjih - vidljivih" manifestacija vašeg problema.

 

Međutim, upravo u tom "nevažno je" stavu i pristupu, skriva se pravi razlog svih vaših neuspelih pokušaja da rešite svoj problem. Koliko god se vi bavili krajevima mreže, odnosno "sadašnjim - vidljivim" manifestacijama problema ništa bitno se neće promeniti. Novi krajevi se uvek pojavljuju i nastaviće tako sve dok ne eliminišete sredinu, odnosno inicijalni uzrok.

 

 

Nastanak & razvoj problema

 

Današnji problem kako god se zvao, nastao je nekada davno iz neke inicijalne situacije koja je tada u tom trenutku izazvala u vama neko "neprijatno osećanje". Ta situacija predstavlja početak, odnosno samu sredinu mreže na gornjoj slici. Kako se život nastavio dalje, tako se u godinama koje slede i ponavljanjem sličnih situacija to inicijalno osećanje polako pojačavalo i širilo na sve segmente vašeg života, a to su sledeći krugovi i kvadrati mreže.

 

Dok se sve ovo dešava na vašem "unutrašnjem-podsvesnom nivou" istovremeno se na vašem "spoljnom-svesnom nivou" razvijaju vaše kognitivne sposobnosti učenja i tumačenja onoga što se dešava sa vama. Potpuno logično, zar ne?

 

Okruženje u kome odrastate uči vas vašim "prvim, inicijalnim osećanjima", tako što vam iz dana u dan praktično demonstriraju "njihova osećanja" i uverenja , što rečima što svojim ponašanjem i odnosom, kako prema vama tako i međusobno. Posmatrajući to iz dana u dan, a nemajući pri tome neki drugi, bolji izvor za učenje, Vi usvajate ta njihova osećanja i uverenja kao svoja i počinjete da posmatrate i tumačite sebe u skladu sa tim "njihovim znanjem". Pri tome je potpuno nebitno, što po vašem današnjem "mišljenju" to njihovo znanje možda "nije dobro" i ne sviđa vam se.

 

U skladu sa tim, taj proces učenja koji teče istovremeno na svim nivoima vašeg uma u vama je stvorio prvo ideju, a onda stalnim ponavljanjem sličnih situacija, tu ideju razvio u "vaš lični stav o sebi". Stav da nešto nije u redu, ne sa njima - nego sa vama!

 

Zadnjih par krugova i kvadrata na slici "paukove mreže" predstavljaju sve sadašnje manifestacije vašeg prvog "neprijatnog osećanja" koje je nastalo pre mnogo godina, vremenom se pojačavalo, širilo kroz sve aspekte vašeg života i na kraju naraslo u ove današnje manifestacije problema. Manifestacije tipa: nervoza, strahovi, glavobolje, napadi panike, tuga, depresija, nesigurnost, zavisnost od: hrane, alkohola ili droge, hronični bolovi, itd.

 

No, bez obzira na vrstu i intenzitet manifesticija to vaše "incijalno neprijatno osećanje" i dalje je tu, prisutno u vama, pulsira i čeka da vam pokaže put do rešenja i oslobođenja.

 

 

Vremenska regresija ~ Vremeplov koji pravi razliku

 

Neprijatna osećanja koja predstavljaju “pravi uzrok” vaših problema, uz pomoć hipnoze pretvaraju se u idealne “vodiče” koji vas nepogrešivo vode do rešenja i uspostavljanja fizičke i emotivne harmonije. Proces u kome se kao “vodiči” koriste vaša osećanja zove se “vremenska regresija”. Regresija ima za cilj “emotivno oživljavanje” onih situacija iz vaše prošlosti koje su ili izazvale ta “neprijatna osećanja” ili ih pojačavale.

 

Kod svih ozbiljnih problema ovaj proces apsolutno je neophodan, zato što jedino kod “emotivno oživljenih situacija” moguće je uraditi čin “emotivnog pražnjenja” neprijatnih osećanja vezanih kako za samu tu situaciju tako i za sve učesnike u njoj.

 

Emotivno pražnjenje ima dvostruku funkciju, prva je oslobađanje potisnutih, negativnih osećanja, a druga je pokreće se spontana promena postojećih, negativnih stavova i uverenja “o vama u vama” u odnosu na sve ono što čini vaš život.

 

Koristeći “regresivnu hipnozu”, prateći vaša negativna osećanja vrlo brzo i precizno možemo pronaći inicijalne situacije u kojima se začeo i razvio “uzrok” vašeg današnjeg problema i emotivno ih isprazniti.

 

Svaka druga tehnika ili metoda koja se oslanja isključivo na “svesno tumačenje & objašnjavanje problema” radi na premisi sadašnjih, vidljivih manifestacija problema i samo se tim manifestacijama i bavi. Takav pristup nema nikakvo ozbiljno dejstvo niti uticaj na naša “neprijatna osećanja”. Precizno rečeno: Nema pravih promena na bolje.

 

Za razliku od njih “regresivna hipnoza” bavi se isključivo otkrivanjem i eliminisanjem uzroka problema. Radeći na ovaj način “regresivna hipnoza” dokazuje da sve sadašnje manifestacije bilo kojeg problema predstavljaju samo površinsku reakciju “potisnutih, neprijatnih osećanja”, koje svesni um osobe ne primećuje. Upravo ovaj podatak izdvaja "regresivnu hipnozu" i čini je superiornom u odnosu na sve druge pristupe kojima "pokušavaju" da reše naše ozbiljne probleme.

 

 

Kako se izvodi proces regresije?


Proces regresije uvek započinjemo iz sadašnjosti, opisom neke od trenutnih manifestacija problema, odnosno fokusiranjem na “loša osećanja”, koja osobi zagorčavaju život. Radeći na ovaj način hipnotizer pomaže osobi da “uđe” u svoja osećanja. Verovatno se pitate kako je to moguće?

 

Vrlo jednostavno, samo zamolim osobu da mi ispriča “svoju priču” o problemu. Dok osoba priča o svom problemu, ona neizbežno počinje da oseća svoja “loša osećanja’’ kao što su: strah, bes, nervoza, tuga, itd. Sledeći korak je da pomognem osobi da odredi gde u svom telu oseća ta “loša osećanja” u stomaku, grudima, grlu, itd. Ovaj korak pokazuje osobi da njena osećanja nisu samo njene misli, nego su istovremeno veoma opipljive telesne senzacije.


I dok osoba prateći moje sugestije, fokusira svoju pažnju na “loša osećanja’’ u svom telu, ona pravi “tranziciju svog fokusa’’ sa spolja – njena čula, na unutra- njeno telo i time automatski ulazi u trans, odnosno hipnozu. Da se podsetimo, hipnoza je premeštanje fokusa sa spoljnog, čulnog sveta (svest) i pristupanje unutrašnjem, osećajnom svetu (podsvest).

 

Ovo je najprecizniji način da se uspostavi kontakt sa podsvešću i započne "putovanje kroz vreme" sa ciljem otkrivanja situacija u kojima su nastala njena “neprijatna osećanja” koja joj izazivaju problem.

 

Osoba prateći moje sugestije, započinje regresiju nekom situacijom koja se dogodilo recimo juče ili prošle nedelje, ili pak može odmah “skočiti” decenijama unazad, pravo u detinjstvo do neke situacije o kojoj nikada svesno nije razmišljala. U tom trenutku, nas ne zanima vreme, jer naša “neprijatna osećanja” (strah, bes, mržnja itd.) u podsvesnom umu nikada nisu vođena jedinicom vremena, već samo situacijama koje ih izazivaju. Osećanja uvek održavaju percepciju te situacije živom, bez obzira na protok vremena. Upravo zato jedini način da se ta percepcija trajno promeni ogleda se u oslobađanju potisnutih “neprijatnih osećanja” koja su se tada u toj situaciji pojavila. Ova činjenica je "ono nešto" što predstavlja istinsku vrednost "regresivne hipnoze" i procesa oslobađanja negativnih osećanja.

 

Najvažnije pravilo “regresivne hipnoze”, koje uvek pratimo glasi: “Negativna osećanja nas mogu povrediti isključivo onda kada ih držimo zarobljena i neiskazana”. Onog trenutka kad ih iskažemo i oslobodimo, negativna osećanja nemaju više nikakvu moć nad nama”.

 

 

Šta osoba radi u regresiji?

 

Vaš zadatak kao klijenta je sledeći: "Dok se situacije iz vaše prošlosti budu premotavale, pustite ih neka budu onakve kakve jesu, ružne, tužne, uvredljive, kakve god. Prolazeći kroz te situacije nije vaše da ih tumačite, nego da ih osetite i iskažite sva svoja "neprijatna osećanja" u potpunosti! Radeći na ovaj način oslobodićete sve ono što vas danas povređuje (bes, tugu, mržnju, nemoć...) kako iz vašeg tela tako i vašeg uma!"

 

Radeći na ovaj način, sa svakom prošlom situacijom kroz koju prolazite, osećajući i oslobađajući svoja osećanja u vezi nje, vi je osvetljavate vašim sadašnjim znanjem i životnim iskustvom. Koristeći "regresivnu hipnozu", Vi dobijate jedinstvenu šansu da loše situacije u vašem životu napokon emotivno ispraznite. Direktan rezultat ovakvog "emotivnog pražnjenja" ogleda se u tome da sva nekad loša iskustva, spontano se transformišu u iskustva koja vam sada daju emotivnu snagu da preuzmete potpunu kontrolu nad svojim životom.

 

Ovaj koncept se zasniva na zakonu našeg uma koji glasi: "Um proširen novim znanjem, nikada se ne može vratiti na staro". To znači kad "u sebi osetimo" neko novo znanje – posle toga se ne možemo vratiti u staro "neznanje" koje smo pre njega imali. Ne možemo se vratiti u neznanje, zato što nam to ne dozvoljava naša čuvena "kritička osobina svesti".

 

 

 

 

Sumo sumarum …

 

Iz ovog kratkog opisa procesa regresije može se videti kako jednostavno premeštanje fokusa sa procesa razmišljanja na naša telo i osećanja brzo i precizno vodi do:



A) Pravih korena sadašnjeg problema!

 

B)  Mogućnosti oslobađanja negativnih osećanja!


C) Razumevanja sopstvenih osećanja, bez ikakvog filtiranja i maskiranja - daje svakoj osobi mogućnost da bude unikatna i jedinstvena, a ne nečija kopija!

 

D) Stvaranja pozitivne promene, nastale iz novostečenog znanja, odnosno samo-razumevanja!

 

Regresivna hipnoza predstavlja laserski preciznu metodu za stvaranje pozitivnih promena, koje mi želimo. Hipnoza nam omogućava da preskočimo sopstvene barijere i ograničenja koji su nastali u vreme dok nismo znali sve ono što danas znamo! Te i takve mogućnosti čine hipnozu najbržom metodom promene, pomoću koje možemo u potpunosti transformisati svoj život.

 

 

 

Na kraju ...

 

Čitajući ovaj tekst nadam se da ste shvatili da je hipnoza 100% naše prirodno stanje, odnosno način naše unutrašnje komunikacije sa samim sobom. Zbog ove činjenice, Vi ste taj koji odlučuje da li će hipnoza da vam se dogodi. U celom procesu hipnoze Ja sam samo vaš vodič. Vi ovaj proces možete prekinuti u svakom trenutku čak i sa najmanjom idejom da ne želite da vam se on dešava.

 


Želim da naglasim sledeću činjenicu: Svako čiji je IQ preko 70 i želi da uđe u hipnozu, baš uvek može. Verovatno se pitate - Koliko brzo? U roku od par minuta. Jedini razlog koji može nekoga zaustaviti da uđe u sopstvenu internu komunikaciju ili je nedostatak želje ili nerazumevanje šta mu sve Hipnoza omogućava i pruža.  

 


Iako sam ovo već mnogo puta rekao, hajde da još jednom ponovim: Neki ljudi su u zabludi da osoba u hipnozi spava. Želim da shvatite, da stanje gde vaš um radi 500-1000% brže i preciznije nego sad u ovom momentu, toliko je daleko od spavanja da se ne može uporediti ni sa jednim drugim stanjem. Hipnoza jednostavno nema baš nikakve veze sa spavanjem.

 


Ljudi me često pitaju koliki je moj procenat uspešnosti sa problemima na kojima radim, biću potpuno iskren: Moj lični procenat uspešnosti je 100%. Zato što sam Ja potrošio mnogo godina u učenju i bavljenju Hipnozom. U svakom trenutku seanse Ja savršeno dobro znam šta treba da uradim i kažem svojim klijentima, što znači da sam ja maksimalno uspešan. U skladu sa tim uspeh hipnoze ne zavisi od mene, on zavisi isključivo od vas i Vaše spremnosti da se bavite svojim “neprijatnim osećanjima”, jer upravo su "vaša neprijatna osećanja" Vaš fizički dokaz da imate problem zbog kojeg dolazite kod mene, zar ne?

 

Sve je u "našim osećanjima", ona nam uvek pokazuju kako se osećamo u vezi sebe i svog života. Oslobađajući svoja osećanja, mi oslobađamo sebe!

 

Da bi razumeli kako funkcionise naš "um" kliknite OVDE

 

S Poštovanjem,

Zoran Pavlović C.Ht.

 

 

 

 

 

Pozovite & Zakažite seanse: 


064/ 53 65 225

 

Lokacija: Novi Beograd

Radno Vreme:

Radnim danima od 10 - 18h


Zamislite kako je divan osećaj, ponovo se osećati Sjajno!!!